مجمع شهید راستگو مجمع دانشجویان و دانش‌آموختگان مازندرانی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام به یاد دانشجوی مازندرانی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام؛ شهید قاسمعلی راستگو http://shahidrastgo.mihanblog.com 2020-03-27T03:56:12+01:00 text/html 2020-03-03T08:16:20+01:00 shahidrastgo.mihanblog.com حمید درویشی شاهکلایی بسیجی شهید علی کردان http://shahidrastgo.mihanblog.com/post/43 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">#شهید_امروز</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="5" border="5" align="baseline" vspace="5" src="http://s7.picofile.com/file/8389935334/12_11_1365_Kordan_ali.jpg" alt="شهید علی کردان ساری مازندران شلمچه"></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دوره شاه بود. او هم مثل خیلی‌های دیگر به خاطر فقر مجبور شد ترک تحصیل کند تا کمک‌خرج خانواده شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">در جریان مبارزات انقلاب، ساواک او را دستگیر و زندانی کرد. بعد از انقلاب هم در جریان حوادث کردستان، منافقین او را دستگیر و زندانی می‌کنند!</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دوستانش می‌گفتند تو زن و بچه داری، جبهه نرو! او می‌گفت: اگر من نروم، تو هم نروی، کی باید از مملکت دفاع کند؟</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">در نهضت پنجم ابتدایی را گرفت. بعد هم رفت سراغ طلبگی. کارگری می‌کرد و با رنج خرج خانواده را تأمین می‌کرد؛ اما خانواده را دور هم جمع می‌کرد تا نشاط حاکم باشد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">شده حتی از وسایل خانه برمی‌داشت و به نیازمندان کمک می‌کرد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">این‌قدر به شهدا غبطه خورد تا خودش هم شهید شد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">شادی روحش صلوات</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br><b>بسیجی شهید علی کردان</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">متولد ۱۰ تیر ۱۳۳۴، ساری مازندران<br>شهادت ۱۳ اسفند ۱۳۶۵، عملیات کربلای پنج، شلمچه خوزستان</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">با یاد #شهدا تازه بمانید:</font></div><div style="text-align: justify;"><a href=" https://ble.ir/join/YWNmNTczMz" target="_blank" title=""><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;https://ble.ir/join/YWNmNTczMz</font></div><div></div></a></div> text/html 2020-03-01T09:41:08+01:00 shahidrastgo.mihanblog.com حمید درویشی شاهکلایی سردار شهید سید محمد علوی http://shahidrastgo.mihanblog.com/post/42 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img hspace="5" border="5" align="baseline" vspace="5" src="http://s7.picofile.com/file/8389740250/12_11_1360_sM_alavi.jpg" alt="سردار شهید سید محمد علوی"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">سردار شهید سید محمد علوی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تولد ۱۲ دی ۱۳۳۰<br>نور مازندران<br>شهادت ۱۱ اسفند ۱۳۶۰<br>شوش خوزستان</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>#شهید_امروز</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">پنجم ابتدایی را که خواند، ترک تحصیل کرد. در کنار خانواده فقیرش به کشاورزی پرداخت. همین بود که صبور و مقاوم بار آمد.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بزرگتر که شد، اینقدر دغدغه آگاهی‌بخشی داشت که خودش شد نماینده #مجله مکتب اسلام و بیش از صد نفر را مشترک کرد.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">از پخش اعلامیه و نوار رسید به اینجا که وارد سپاه شود. مربی آموزش بسیجیان شد.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">این عاشق و مقلد خمینی هر جا لازم بود، وارد می‌شد؛ گنبد، کردستان و جنوب. آخرش هم فرمانده محور عملیات شوش بود که روی مین رفت.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">شادی روحش صلوات</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">با یاد #شهدا تازه بمانید:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;https://ble.ir/join/YWNmNTczMz</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-02-22T07:23:18+01:00 shahidrastgo.mihanblog.com حمید درویشی شاهکلایی دانش‌آموز بسیجی، نوجوان شهید تیمور احمدی http://shahidrastgo.mihanblog.com/post/41 <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">#شهید_امروز</font></p><p></p><div style="text-align: center;"><a href="http://s7.picofile.com/file/8388931442/esfand_03_1362_Teymor_ahmadi.jpg" target="_blank" title=""><img width="50%" hspace="5" border="5" align="baseline" vspace="5" src="http://s7.picofile.com/file/8388931442/esfand_03_1362_Teymor_ahmadi.jpg" alt="شهید تیمور احمدی"></a></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: justify;">این نوجوان رو این‌طور نگاه نکنید! با سن کمش در حیاط خانه‌اش&nbsp;<span to="#قبر" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true">#قبر</span>&nbsp;کند بود و عبادت می‌کرد.</div>روزها کار می‌کرد و شب‌ها درس می‌خواند.<br>با اینکه شوخ‌طبع بود، ابهت خاصی داشت. کار خودش را ول می‌کرد و به همسایه‌ها کمک می‌کرد. با&nbsp;<span to="#قرآن" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true">#قرآن</span>&nbsp;و&nbsp;<span to="#مسجد" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true">#مسجد</span>&nbsp;مأنوس بود.<br>می‌گفت شهید می‌شوم؛ شما گریه نکنید، راهم را ادامه دهید!<br><br>دانش‌آموز بسیجی، نوجوان شهید تیمور احمدی<br>تولد ۸ شهریور ۱۳۴۷ روستای آکند ساری مازندران<br>شهادت ۳ اسفند ۱۲۶۳ چیلات دهلران، عملیات والفجر ۶<br><br>با یاد&nbsp;<span to="#شهدا" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true">#شهدا</span>&nbsp;تازه بمانید:<br><a target="_blank" class="bleLink" href="https://ble.ir/join/YWNmNTczMz">https://ble.ir/join/YWNmNTczMz</a></font><p></p> text/html 2020-02-17T07:58:40+01:00 shahidrastgo.mihanblog.com حمید درویشی شاهکلایی پاسدار شهید مجید همتی http://shahidrastgo.mihanblog.com/post/40 <div class="message__caption message__caption--right"><div class="text"><p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">#شهید_امروز</span></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><div style="text-align: justify;"><b>برای عزیزتر از پدرومادر</b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="5" border="5" align="baseline" vspace="5" src="http://s6.picofile.com/file/8388460934/28_11_1362_Majid_hemmati.jpg" alt="شهید مجید همتی تنکابن"></div><div style="text-align: justify;">فرازی از وصیت‌نامه</div><div style="text-align: justify;">در این موقعیت حساس عاشورای حسینی بار دیگر در ایران زنده شد و نشان داد حسینی‌ها هنوز زنده هستند و تا <span to="#حكومت_الله" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true">#حكومت_الله</span> را در سراسر كشورها برقرار نسازند به پیكار علیه <span to="#استكبار_جهانی" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true">#استكبار_جهانی</span> ادامه می‌دهند.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">امروز حسین زمان تنهاست. امروز فرزند فاطمه زهرا (س) در مقابل سپاهیان كفر و ابرقدرت‌های كثیف بی‌یاور است. امروز كربلای انقلاب ما خون می‌خواهد و من می‌روم تا به یزیدیان زمان بفهمانم كه شهادت بالاترین آرزوی ماست.&nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><br></div><span to="#نور" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true"><div style="text-align: justify;"><span to="#نور" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true">#نور</span> خدا در این كشور جلوه‌گر شده. <span to="#قدر" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true">#قدر</span> این جلوه الهی را بدانید!</div></span><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">پدر و مادر عزیزم! خیلی دوستتان دارم ولی خدا را و اسلام را بیش از شما دوست دارم. اگر من شهید شدم از شما می‌خواهم كه برایم اشك نریزید.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div></font></p><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">پاسدار شهید&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">مجید همتی</span></div><div style="text-align: justify;"><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">تولد&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">۵ شهریور ۱۳۴۰&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">تنکابن مازندران</span></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">شهادت&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">۲۸ بهمن ۱۳۶۲&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">مریوان</span></div></div><p><font face="Mihan-Iransans" size="2"><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">با یاد <span to="#شهدا" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true">#شهدا</span> تازه بمانید:</div> <div style="text-align: justify;"><a href="https://ble.ir/join/YWNmNTczMz" target="_blank" title="">https://ble.ir/join/YWNmNTczMz</a></div></font></p></div></div> text/html 2020-02-16T08:46:34+01:00 shahidrastgo.mihanblog.com حمید درویشی شاهکلایی سردار شهید محمدتقی عظیمی http://shahidrastgo.mihanblog.com/post/39 <div><font face="Mihan-Iransans" size="2">#شهید_امروز</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff6666"><b>شهیدی که می‌خواست نامش در لیست باشد</b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="5" border="5" align="baseline" vspace="5" src="http://s7.picofile.com/file/8388354376/MTaqi_Azimi.jpg" alt="سردار شهید محمدتقی عظیمی"></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">محمدتقی نوجوانی بیش نبود که شش ماه به زندان ساواک افتاد. بعد انقلاب هم با تشکیل گروه سیاه‌جامگان به مبارزه با جریان نفاق پرداخت. آمل، کردستان، جنوب. فرقی نمی‌کرد تک‌تیرانداز، آرپی‌جی‌زن یا معاون گردان باشد. در جبهه فقط مدیر نظامی نبود، مثل پدر به فکر مسائل نیروهایش بود. پشت جبهه هم کار فرهنگی می‌کرد.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">زن و بچه داشت ولی باز هم رفت. شیمیایی شده بود. به عمق دشمن نفوذ کرده بودند تا فشار بر بچه‌ها کم شود. اسیر شدند و دست‌بسته با تیر خلاص به شهادت رسید.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">در وصیتش نوشت که می‌خواهد نامش در #لیست باشد؛ در لیست سربازان امام زمان (عج) به عنوان یک سرباز کوچک. آخر باور داشت کار بخصوصی برای انقلاب نکرده است.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><div>سردار شهید محمدتقی عظیمی</div><div>تولد ۳ فروردین ۱۳۴۱ گلوگاه مازندران</div><div>شهادت ۲۷ بهمن ۱۳۶۴ عملیات والفجر هشت، اروند</div></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">با یاد #شهدا تازه بمانید:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;https://ble.ir/join/YWNmNTczMz</font></div> text/html 2020-02-15T11:13:54+01:00 shahidrastgo.mihanblog.com حمید درویشی شاهکلایی شهید محمدرضا قاسمی http://shahidrastgo.mihanblog.com/post/37 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">#شهید_امروز</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="5" border="5" align="baseline" vspace="5" src="http://s7.picofile.com/file/8388266268/mhmdreza_qasemi.jpg" alt="شهید محمدرضا قاسمی از قائمشهر"></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">پدر این نوجوان که تصویرش را می‌بینید، هر بار که پسر به جبهه می‌رفت، برایش در سقاخانه محل نذر می‌کرد اگر سالم برگشت، یک گوسفند قربانی کند. پسر بیش از ۵ بار به کردستان، جنوب و ... رفت و سالم برگشت تا اینکه پدر در خواب از سیدی شنید: «نذر نکنید. ایشان می‌خواهد شهید شوند. چون شما نذر کرده‌اید، او شهید نمی‌شود.» پدر دیگر نذر نکرد. چند روز بعد وقتی پسر رسید، پدر همان گوسفند را پای جنازه دلبندش قربانی کرد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">با یاد #شهدا تازه بمانید:</font></div><div style="text-align: justify;"><a href=" https://ble.ir/join/YWNmNTczMz" target="_blank" title="">&nbsp;https://ble.ir/join/YWNmNTczMz</a></div> text/html 2020-02-12T10:54:59+01:00 shahidrastgo.mihanblog.com حمید درویشی شاهکلایی شهید علی‌اصغر وهابی خنکدار http://shahidrastgo.mihanblog.com/post/36 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">#شهید_امروز</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="5" border="5" align="baseline" vspace="5" src="http://s6.picofile.com/file/8387965342/AliAsghar_vahabi_khonakdar.jpg" alt="شهید علی‌اصغر وهابی خنکدار"></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">شهید علی‌اصغر وهابی خنکدار</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تولد ۱۸ فروردین ۱۳۳۶ قائمشهر مازندران</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">شهادت ۲۳ بهمن ۱۳۵۹ سوسنگرد خوزستان</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">زمان انقلاب سرباز بود. دستور تیر دادند، نزد. فرار کرد.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تحت تأثیر اندیشه امام با مطالعه #کتب #شهید #مرتضی_مطهری و #محمدحسین_بهشتی و از همه مهم‌تر #مسجد آدم دیگری شده بود. بسیجی و پرجنب‌وجوش بود. با منافقان و مخالفان درگیر بود! همان اوایل جنگ هم در #سوسنگرد به شهادت رسید.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">در وصیتش نوشت: اگر صد جون داشتم، فدای مکتبم می‌کردم.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">با یاد #شهدا تازه بمانید:</font></div><div style="text-align: justify;"><a href=" https://ble.ir/join/YWNmNTczMz" target="_blank" title=""><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;https://ble.ir/join/YWNmNTczMz</font></div><div></div></a></div> text/html 2020-02-10T11:25:56+01:00 shahidrastgo.mihanblog.com حمید درویشی شاهکلایی شهید مهدی ابراهیمی بشلی http://shahidrastgo.mihanblog.com/post/32 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">#شهید_امروز</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="5" border="5" align="baseline" vspace="5" src="http://s6.picofile.com/file/8387755142/mahdi_ebrahimi.jpg" alt="شهید علی ابراهیمی بشلی"></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">پاسدار شهید مهدی ابراهیمی بشلی</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">متولد ۲ فروردین ۱۳۴۱ روستای بشل شیرگاه (سوادکوه شمالی) مازندران</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">شهادت ۲۱ بهمن ۱۳۶۲، شهر فاو عراق، عملیات والفجر هشت</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">فرازی از وصیت‌نامه:</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">پدر و مادر عزیز! در مرگم سیاه نپوشید و با #لباس_سفید در مراسم حاضر شوید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">برادران حزب­‌الله! گروه مقاومت! در برابر انحرافات به شدت #حساسیت نشان بدهید و منتظر این نباشید كه دیگران حركتی ایجاد كنند و شما اگر توانستید حمایت كنید؛ به خودتان زحمت بدهید و در فشار و سختی­ خودتان را آبدیده كنید. در كارهای اسلامی #پیشتاز دیگران باشید و توحید را در ذرات وجودتان جای دهید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">برادران عزیز! شما را به خدا مسئولیت شما را نگیرد، #درد_محرومین را حس كنید. ما كه معتقد به خدا هستیم، چرا با یك اشاره شیطان منحرف می‌شویم؟ دائماً در مجاهده و مبارزه باشید. با نفس خود مبارزه و با دشمن بیرونی مجاهده كنید و هرگز خستگی را به خودتان راه ندهید. سعی كنید اسلام­تان را از روحانیت جدا نكرده و همیشه در برابر سازش­كاران قد علم كنید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">با یاد #شهدا تازه بمانید:</font></div><div style="text-align: justify;"><a href=" https://ble.ir/join/YWNmNTczMz" target="_blank" title=""><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;https://ble.ir/join/YWNmNTczMz</font></div><div></div></a></div> text/html 2020-02-08T20:31:26+01:00 shahidrastgo.mihanblog.com حمید درویشی شاهکلایی شهید رضا عموزاد مهدیرجی http://shahidrastgo.mihanblog.com/post/33 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">#شهید_امروز</font></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="5" border="5" align="baseline" vspace="5" src="http://s7.picofile.com/file/8387755650/reza_amozad_mahdariji.jpg" alt="شهید رضا عموزاد مهدیرجی"></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">شهید رضا عموزاد مهدیرجی</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">متولد اول بهمن ۱۳۴۷، گلوگاه مازندران</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">شهادت ۲۰ بهمن ۱۳۶۴، فاو عراق، عملیات والفجر هشت</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">شهیدی که وصیت کرد کتاب‌هایش را روی تابوتش بگذارند</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">از خانواده‌ای مذهبی و فقیر. هم درس می‌خواند و هم کار می‌کرد. در بچه‌داری و کارهای خانه هم یاور مادرش بود. شب‌ها در پایگاه بسیج نگهبانی می‌داد و پشت سر هم جبهه می‌رفت. یک بار مجروح شد ولی گریان و خجالت‌زده بود چرا شهید نمی‌شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">وصیت کرد روز تشییع جنازه، کتاب‌هایش را روی تابوتش بگذارند تا نگویند بی‌سواد بود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">در سرمای شب آخر غسل شهادت کرد. گفت در این عملیات به هدف خود می‌رسم. رسید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">شادی روح همه شهدای حماسه والفجر هشت؛ عبور از اروند و فتح فاو صلوات.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">با یاد #شهدا تازه بمانید:</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;https://ble.ir/join/YWNmNTczMz</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2020-02-08T07:00:53+01:00 shahidrastgo.mihanblog.com حمید درویشی شاهکلایی طلبه شهید سید جواد محسنی آهنگرکلائی http://shahidrastgo.mihanblog.com/post/30 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">#شهید_امروز</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طلبه شهید سید جواد محسنی آهنگرکلائی</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="5" border="5" align="baseline" vspace="5" src="http://s6.picofile.com/file/8387491992/javad_mohseni.jpg" alt="روحانی شهید سید جواد محسنی آهنگرکلائی"></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">در کدام صف ایستاده‌ای؟!</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بخشی از #وصیت‌نامه</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">من‌ سخنم‌ با کسانی است‌ که‌ خود را مسلمان‌ نامیده‌اند؛ خود را عاشق‌ حسین‌ -علیه‌السلام- می‌نامند، اما دلشان‌ را با لذات‌ دنیا گرم ‌می‌کنند و به‌ دنیا چسبیده‌اند. مگر شماها از دنیا چه‌ می‌خواهید؟ آیا مرگ‌ را فراموش‌ کرده‌اید؟ بیندیشید این‌ مدت‌ عمر را چطور گذرانده‌اید؟ مگر چقدر به‌ پایان‌ عمرتان‌ باقی مانده‌ است‌؟ آیا برای مرگ‌آماده‌اید؟ وقت‌ آن‌ است‌ که‌ راهتان‌ را انتخاب‌ کنید که‌ اگر مسلمان‌ هستید در مقابل‌ کفر بایستید که‌ در تاریخ‌، همیشه‌ این‌ دو صف‌ در برابر هم‌ ایستاده‌اند و خواهند ایستاد. صف هابیل‌ در برابر قابیل‌؛ صف‌ ابراهیم‌ در برابر نمرود؛ صف‌ موسی در برابر فرعون‌؛ صف ‌محمد -صلی‌الله‌علیه‌وآله- در برابر مشرکین‌ و سرانجام‌ امروز انقلاب‌ اسلامی در برابر استکبار جهانی.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;متولد قائمشهر مازندران</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">شهادت ۱۹ بهمن ۱۳۶۵</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عملیات کربلای پنج، شلمچه</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">با یاد #شهدا تازه بمانید:</font></div><div style="text-align: justify;"><a href="https://ble.ir/join/YWNmNTczMz" target="_blank" title=" https://ble.ir/join/YWNmNTczMz"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;https://ble.ir/join/YWNmNTczMz</font></a></div> text/html 2020-02-07T07:03:25+01:00 shahidrastgo.mihanblog.com حمید درویشی شاهکلایی دیدار اعضای مجمع شهید راستگو با نماینده ولی فقیه در استان مازندران http://shahidrastgo.mihanblog.com/post/31 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2020-02-05T07:57:21+01:00 shahidrastgo.mihanblog.com حمید درویشی شاهکلایی خبرگزاری تسنیم٫ تربیت دانشجوی انقلابی مدنظر مسئولان دانشگاه امام صادق (ع) باشد http://shahidrastgo.mihanblog.com/post/34 <h3 class="lead" style="box-sizing: border-box; font-family: Nassim; font-weight: normal; line-height: 24px; color: rgb(40, 30, 30); margin: 20px 3px 2px; font-size: 20px;">نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به خدمات آیت‌الله مهدوی کنی موسس دانشگاه امام صادق (ع)، گفت: تربیت دانشجوی انقلابی در مناطق مدنظر مسئولان دانشگاه امام صادق (ع) است.</h3><ul class="list-inline details" style="box-sizing: border-box; margin-top: 15px; padding-left: initial; list-style: none; margin-left: 0px; padding-right: 0px; margin-right: -5px; overflow: hidden; font-size: 15px; font-family: Nassim; margin-bottom: 5px !important;"><li class="time" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin-left: 5px; margin-right: 5px;">۱۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۸:۱۳&nbsp;</li></ul><div class="sharer" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; font-family: Nassim; font-size: 14px;"><a href="https://telegram.me/share/url?url=https://tn.ai/2196203&amp;text=%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa+%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c+%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%db%8c+%d9%85%d8%af%d9%86%d8%b8%d8%b1+%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86+%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87+%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85+%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82+(%d8%b9)+%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%af-+%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1+%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7+-+%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1+%d8%aa%d8%b3%d9%86%db%8c%d9%85++-+Tasnim" target="_blank" title="telegram" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;"><div class="social-icon-big telegram_share_icon" style="box-sizing: border-box; width: 40px; height: 40px; background: url(&quot;/Static/img/telegram-logo.png&quot;) 0% 0% / contain; margin: 3px; float: right; border-radius: 50%;"></div></a><a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa+%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c+%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%db%8c+%d9%85%d8%af%d9%86%d8%b8%d8%b1+%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86+%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87+%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85+%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82+(%d8%b9)+%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%af-+%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1+%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7+-+%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1+%d8%aa%d8%b3%d9%86%db%8c%d9%85++-+Tasnim%20https://tn.ai/2196203" title="twitter" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;"><div class="social-icon-big twitter-big" style="box-sizing: border-box; width: 40px; height: 40px; background: url(&quot;/Static/img/social-icons-big.png&quot;) 0px -120px; margin: 3px; float: right; border-radius: 50%;"></div></a><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?t=%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa+%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c+%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%db%8c+%d9%85%d8%af%d9%86%d8%b8%d8%b1+%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86+%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87+%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85+%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82+(%d8%b9)+%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%af-+%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1+%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7+-+%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1+%d8%aa%d8%b3%d9%86%db%8c%d9%85++-+Tasnim&amp;u=https://tn.ai/2196203" title="facebook" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;"><div class="social-icon-big facebook-big" style="box-sizing: border-box; width: 40px; height: 40px; background: url(&quot;/Static/img/social-icons-big.png&quot;) 0px -80px; margin: 3px; float: right; border-radius: 50%;"></div></a><a href="mailto:?subject=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%20(%D8%B9)%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%20%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%20-%20%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%85%20-%20Tasnim&amp;body=https://tn.ai/2196203" title="mail" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;"><div class="social-icon-big mail-big" style="box-sizing: border-box; width: 40px; height: 40px; background: url(&quot;/Static/img/social-icons-big.png&quot;) 0px -160px; margin: 3px; float: right; border-radius: 50%;"></div></a></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: Nassim; font-size: 14px;"><figure style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px 15px; position: relative;"><a href="https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/11/15/2196203/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;"><img src="https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1398/09/06/1398090613334510018981064.jpg" class="img-responsive center_position cursor_pointer" width="800" height="557" alt="تربیت دانشجوی انقلابی مدنظر مسئولان دانشگاه امام صادق (ع) باشد" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; margin-left: auto; margin-right: auto; display: block; max-width: 100%; height: auto; cursor: pointer;"></a></figure></div><div class="story" data-readmoretitle="بیشتر بخوانید" style="box-sizing: border-box; line-height: 24px; width: 614.984px;"><p style="text-align: justify; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px;"><br></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"><div style="text-align: justify;">به گزارش&nbsp;خبرگزاری تسنیم&nbsp;از&nbsp;ساری،&nbsp;آیت‌الله محمد باقر محمدی لائینی امروز در دیدار دانشجویان مازندرانی دانشگاه امام صادق (ع) با آیت الله لائینی اظهار داشت: به آن میزان که دانشجویان ابتدای انقلاب، نقش به سزایی در فعالیت انقلابی داشتند، دانشجویان این دانشگاه نیز باید انقلابی حرکت کنند. ما با دانشجویان دانشگاه امام صادق احساس نزدیکی بیشتری داریم و انتظارات بیشتری از آنان داریم.</div><div style="text-align: justify;">وی خطاب به دانشجویان&nbsp; دانشگاه امام صادق (ع) حاضر در این دیدار افزود: نسبت به افراد مازندان باید احساس مسئولیت داشته باشید و بازآورد فرهنگی داشته باشید. پس از فارغ التحصیلی و شاغل شدن باید با عقبه خود ارتباط داشته باشید و&nbsp; نباید گذشته خود را فراموش کنید.</div><div style="text-align: justify;">لائینی با گرامی‌داشت یاد آیت‌الله مهدوی‌کنی مؤسس دانشگاه امام صادق (ع)، تصریح کرد: خداوند آیت‌الله مهدوی‌کنی را رحمت کند که یکی از یادگارهای ایشان همین دانشگاه است. از نظر علمی و اصولی به رشد عالیه رسیده است.</div><div style="text-align: justify;">وی تاکید کرد: محصول این دانشگاه می تواند بسیار مفید برای استان باشد که باید فعالیت بیشتری&nbsp; از سوی دانشجویان فارغ‌التحصیل این دانشگاه در استان صورت گیرد.</div><div style="text-align: justify;">امام جمعه ساری افزود: دانشجویان باید با افکار و ابتکار خود حرکت کرده و بسترسازی کنند و ما نیز از هیچ تلاش برای اعتلای فعالیت‌های این دانشگاه در مازندران فروگذار نخواهیم کرد.</div><div style="text-align: justify;">انتهای پیام/‌681/ش</div></font></div> text/html 2020-02-04T10:04:33+01:00 shahidrastgo.mihanblog.com حمید درویشی شاهکلایی خبرگزاری شبستان٫ دانشجویان با نگاه انقلابی پشتیبان دستاوردهای انقلاب باشند http://shahidrastgo.mihanblog.com/post/35 <div class="newsdetail" style="font-family: IRANSans; margin: 0px; padding: 3px; text-align: right; border: 1px solid rgb(184, 184, 184); font-size: 12px;"><table cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; border: none;"><tbody><tr><td class="rooTitr cblk" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; color: rgb(2, 183, 193); width: auto !important; font-size: 12px !important;">زمان : &nbsp;</td><td class="rooTitr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; color: rgb(2, 183, 193); direction: ltr; width: auto !important; font-size: 12px !important;"><span id="mainPlace_WI_28_lblmokhab" class="rooTitr cblk " style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; width: auto !important;">۱۳۹۸/۱۱/۱۵ - ۱۲:۳۵</span></td><td style="margin: 0px; padding: 0px; border: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px 8px; border: none;"></span></td><td class="rooTitr cblk" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; color: rgb(2, 183, 193); width: auto !important; font-size: 12px !important;">شناسه خبر :</td><td class="rooTitr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; color: rgb(2, 183, 193); width: auto !important; font-size: 12px !important;"><span id="mainPlace_WI_28_NewsCode" class="fThm rooTitr cblk " style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; width: auto !important;">۸۸۹۶۲۲</span></td></tr></tbody></table></div><div style="font-family: IRANSans; margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; border: none; font-size: 12px;"><div class="infoHolder" style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; border: none; font-size: 11px; direction: rtl; overflow: hidden; float: right; width: 422px;"><table cellpadding="0" cellspacing="0" id="info" style="font-family: IRANSans !important; margin: 0px 5px 0px 0px; padding: 0px; text-align: justify; border: 0px; height: auto; font-size: 11px; direction: rtl; width: 400px; line-height: 22px;"><tbody><tr style="padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: bottom;"><td style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; font-size: 15px; line-height: 20px; vertical-align: bottom;"><span id="mainPlace_WI_28_lblRootitr" class="rooTitr" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; border: none; color: rgb(102, 102, 102); width: auto !important; font-size: 12px !important;">نماینده ولی‌فقیه در مازندران:</span><br style="line-height: 0px;"><a id="mainPlace_WI_28_lblTitr" class="Titr cblue" style="font-family: nassim-bold; margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; border: none; color: rgb(0, 99, 190); display: block; line-height: 40px; font-size: 22px !important;">دانشجویان با نگاه انقلابی پشتیبان دستاوردهای انقلاب باشند</a><br style="line-height: 0px;"><span id="mainPlace_WI_28_lblSotitr" class="rooTitr cblk " style="margin: 10px 0px 0px; padding: 10px; border: 1px solid rgb(153, 204, 255); color: rgb(2, 183, 193); background-color: rgb(242, 242, 242); direction: rtl; float: right; line-height: 18px; width: auto !important; font-size: 12px !important;">حجت‌الاسلام محمدی لائینی بابیان اینکه دانشجویان باید با نگاه انقلابی پشتیبان دستاوردهای انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشند، گفت: دانشجویان باید در همه عرصه‌های مختلف نظام مطالبه گر انقلابی باشند.</span></td></tr></tbody></table></div><div class="photoHolder" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: none; overflow: hidden; width: 312px; height: 210px; text-align: center !important;"><a href="http://media.shabestan.ir/Original/1398/11/15/IMG12350339.jpg" id="mainPlace_WI_28_ImageLink" class="imgDetail" style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; border: none; color: rgb(0, 99, 190); display: block; width: 312px; height: 210px;"><img src="http://media.shabestan.ir/Original/1398/11/15/IMG12350339.jpg" id="mainPlace_WI_28_imgNews" style="border: 0px none; margin: 0px 15.5px 0px 0px; padding: 0px; display: block; height: 210px; width: auto;"></a></div></div><div class="clr" style="font-family: IRANSans; margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; border: none; clear: both; font-size: 12px;"></div><div style="font-family: IRANSans; margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; text-align: right; border: none; font-size: 12px; line-height: 24px;"><p id="mainPlace_WI_28_lblBody" class="body" style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify; border: none; line-height: 24px; font-size: 13px !important;"></p><p dir="RTL" style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify; border: none; line-height: 24px; font-size: 13px !important;">به گزارش خبرنگار خبرگزاری&nbsp;<a href="http://shabestan.ir/" style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; border: none; color: rgb(0, 99, 190);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; color: rgb(0, 0, 205);"><strong>شبستان&nbsp;</strong></span></a>از ساری، حجت‌الاسلام‌والمسلمین «<strong>محمدباقر محمدی لائینی</strong>» امروز (15 بهمن) در دیدار با دانشجویان مازندرانی دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به نقش مهم و اثرگذار دانشجویان در دوران انقلاب اسلامی، اظهار کرد: دانشجویان باید در همه عرصه‌های علمی، اجتماعی، اقتصادی و ...مطالبه گر انقلابی باشند.</p><p dir="RTL" style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center; border: none; line-height: 24px; font-size: 13px !important;"><img alt="" src="http://media.shabestan.ir/editor/چندرسانه/image_2020_2_4-12_23_53_916_7pH.jpg" style="border: none; margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; height: 494px; width: 660px;"></p><p dir="RTL" style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify; border: none; line-height: 24px; font-size: 13px !important;">نماینده ولی‌فقیه در مازندران افزود: دانشجویان باید با نگاه انقلابی پشتیبان دستاوردهای انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشند.</p><p dir="RTL" style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify; border: none; line-height: 24px; font-size: 13px !important;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify; border: none; line-height: 24px; font-size: 13px !important;">وی به جایگاه علمی دانشگاه امام صادق (ع) اشاره کرد و گفت: از دانشجویان این دانشگاه انتظار می‌رود درزمینهٔ های علمی و فرهنگی با حساسیت بیشتری ورود پیدا کنند.</p><p dir="RTL" style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center; border: none; line-height: 24px; font-size: 13px !important;"><img alt="" src="http://media.shabestan.ir/editor/چندرسانه/image_2020_2_4-12_24_10_773_L6X.jpg" style="border: none; margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; height: 494px; width: 660px;"></p><p dir="RTL" style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify; border: none; line-height: 24px; font-size: 13px !important;">امام‌جمعه ساری تأسیس دانشگاه امام صادق (ع) را یکی از اقدامات ارزشمند مرحوم آیت‌الله مهدوی کنی دانست و افزود: دانش‌آموختگان مازندرانی این دانشگاه برای حوزه فرهنگی و دینی استان مازندران دغدغه داشته باشند.</p><p dir="RTL" style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify; border: none; line-height: 24px; font-size: 13px !important;">&nbsp;</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify; border: none; line-height: 24px; font-size: 13px !important;"></p>پایان پیام/<span id="mainPlace_WI_28_OwnerId" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none;">286</span></div> text/html 2020-01-27T06:01:56+01:00 shahidrastgo.mihanblog.com حمید درویشی شاهکلایی شهید محمدحسن علیجان‌زاده؛ روستای قراخیل قائمشهر http://shahidrastgo.mihanblog.com/post/29 <div style="text-align: center;"><img hspace="5" border="5" align="baseline" vspace="5" src="http://s7.picofile.com/file/8386209118/alijanzade.jpg" alt="شهید محمدحسن علیجان‌زاده علی علیپور روستای قراخیل قائمهشر"></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">شهیدی که علی علیپور مهاجم باشگاه فوتبال پرسپولیس بعد از گلزنی به تراکتور عکس او را زیر پیراهنش به نمایش گذاشت، همشهری او در #قائمشهر و روستای قراخیل بوده است؛ روستایی که ۴۳ شهید تقدیم انقلاب کرده.</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">شش برادر یتیم بودند؛ همه هم اهل جبهه. اول، میرزاعلی شهید شد. محمدحسن هم جانباز بود.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">از حوزه مشهد تماس گرفته بودند تا جلوی اعزام مجدد محمدحسن را بگیرند. می‌گفتند طلبه باهوشی است. سرانجام حجت‌الاسلام محمدحسن علیجان‌زاده در تاریخ ۲۳ اسفند ۶۳ در #عملیات #بدر به درجه رفیع شهادت دست یافت. هفت سال بعد هم پیکرش برگشت.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">با یاد #شهدا تازه بمانید:<a href=" https://ble.im/join/YWNmNTczMz۲Y" target="_blank" title="">https://ble.ir/join/YWNmNTczMz۲Y</a></font></div> text/html 2019-12-15T09:55:13+01:00 shahidrastgo.mihanblog.com حمید درویشی شاهکلایی بخشی از وصیت‌نامه شهید برزو درویشی شاهکلائی http://shahidrastgo.mihanblog.com/post/28 <div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(58, 63, 104); text-align: right; white-space: pre-wrap; font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">به مناسبت سالگرد شهادتش در ۲۴ آذر ۱۳۶۳</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(58, 63, 104); text-align: right; white-space: pre-wrap; font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/g43p_amokharek.png" alt="شهید برزو درویشی شاهکلائی"></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(58, 63, 104); text-align: right; white-space: pre-wrap; font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">این چند خطی را که در زیر می‌نویسم متن وصیت‌نامه این حقیر برزو درویشی می‌باشد که بعد از شهادت به دست شما می‌رسد.</span></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><div style="text-align: justify;"><font color="#3a3f68"><span style="white-space: pre-wrap;"><br></span></font></div><span style="color: rgb(58, 63, 104); text-align: right; white-space: pre-wrap;"><div style="text-align: justify;">من در زندگی نتوانستم آن‌طور که باید و شاید <span to="#شکرگزار" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true" style="min-width: 0px; min-height: 0px; border-radius: 2px; padding: 2px 1px; color: rgb(70, 142, 229); cursor: pointer;">#شکرگزار</span> نعمات خدا باشم. از شما عزیزان تقاضا دارم که برایم طلب <span to="#آمرزش" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true" style="min-width: 0px; min-height: 0px; border-radius: 2px; padding: 2px 1px; color: rgb(70, 142, 229); cursor: pointer;">#آمرزش</span> کنید. اگر از من بدی دیدید و یا شنیدید، مرا حلال کنید و به بزرگی خودتان مرا ببخشید.</div></span><div style="text-align: justify;"><font color="#3a3f68"><span style="white-space: pre-wrap;"><br></span></font></div><span style="color: rgb(58, 63, 104); text-align: right; white-space: pre-wrap;"><div style="text-align: justify;">پدر و مادر عزیزم! اگر نتوانستم وظایف خودم را نسبت به شما انجام دهم، از من راضی باشید. چون شما خیلی بر گردن من حق دارید و اگر به خاطر اسلام و انقلاب اسلامی و فرمان امام نبود، به هیچ وجه حاضر نبودم بدون رضایت شما حرکاتی از خودم نشان دهم و <span style="min-width: 0px; min-height: 0px; font-weight: bolder;">امیدوارم شما با نثار خون من به انقلاب، خود را در قبال انقلاب بیشتر مسئول بدانید و بیشتر به صحبت‌های <span to="#امام" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true" style="min-width: 0px; min-height: 0px; border-radius: 2px; padding: 2px 1px; color: rgb(70, 142, 229); cursor: pointer;">#امام</span> ایمان داشته باشید و تا آخرین قطره‌های خون خود دست از امام بر ندارید و او را همیشه یاری کنید و به <span to="#دنیا" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true" style="min-width: 0px; min-height: 0px; border-radius: 2px; padding: 2px 1px; color: rgb(70, 142, 229); cursor: pointer;">#دنیا</span> و اموال کمتر فکر کنید.</span></div></span><div style="text-align: justify;"><font color="#3a3f68"><span style="white-space: pre-wrap;"><br></span></font></div><span style="color: rgb(58, 63, 104); text-align: right; white-space: pre-wrap;"><div style="text-align: justify;">در ضمن، <span to="#ضدانقلابیون" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true" style="min-width: 0px; min-height: 0px; border-radius: 2px; padding: 2px 1px; color: rgb(70, 142, 229); cursor: pointer;">#ضدانقلابیون</span> و کسانی که به <span to="#ولایت‌فقیه" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true" style="min-width: 0px; min-height: 0px; border-radius: 2px; padding: 2px 1px; color: rgb(70, 142, 229); cursor: pointer;">#ولایت‌فقیه</span> اعتماد ندارند در تشییع جنازه من شرکت نکنند و از شما ملت <span to="#حزب‌الله" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true" style="min-width: 0px; min-height: 0px; border-radius: 2px; padding: 2px 1px; color: rgb(70, 142, 229); cursor: pointer;">#حزب‌الله</span> می‌خواهم اجازه ندهید تا این‌ها از این بیشتر به انقلاب ضربه بزنند و به <span to="#مساجد" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true" style="min-width: 0px; min-height: 0px; border-radius: 2px; padding: 2px 1px; color: rgb(70, 142, 229); cursor: pointer;">#مساجد</span> بیشتر اهمیت بدهید و کمک به <span to="#جبهه‌ها" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true" style="min-width: 0px; min-height: 0px; border-radius: 2px; padding: 2px 1px; color: rgb(70, 142, 229); cursor: pointer;">#جبهه‌ها</span> را فراموش نکنید.</div></span><div style="text-align: justify;"><font color="#3a3f68"><span style="white-space: pre-wrap;"><br></span></font></div><span style="color: rgb(58, 63, 104); text-align: right; white-space: pre-wrap;"><div style="text-align: justify;">با یاد <span to="#شهدا" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true" style="min-width: 0px; min-height: 0px; border-radius: 2px; padding: 2px 1px; color: rgb(70, 142, 229); cursor: pointer;">#شهدا</span> تازه بمانید:</div></span><span style="color: rgb(58, 63, 104); text-align: right; white-space: pre-wrap;"><div style="text-align: justify;"> <a target="_blank" class="bleLink" href="https://ble.im/join/YWNmNTczMz" event_attached="true" style="min-width: 0px; min-height: 0px; color: rgb(35, 145, 255); text-decoration-line: none;">https://ble.im/join/YWNmNTczMz</a></div></span></font>